Kungsgårdsstiftelsen sr
Ändamål

Stiftelsens ändamål är att stöda hembygden och främja resurshushållningen i Ekenäsnejden och Snappertuna, genom att bevilja understöd för verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom detta område.

Stiftelsen kan också bevilja ekonomiskt stöd till arbete som främjar sparande och ekonomisk fostran inom stiftelsens verksamhetsområde.

Stiftelsen delar ut pris för årets kulturgärning i Ekenäsnejden.

Ansökningsförfarande

Utdelning sker vanligen i april, efter att annons om möjligheten att ansöka ingått i något lämpligt medium, vanligen Västra Nyland. Alla sökande får besked efter styrelsens möte.

 

Utdelningsprinciper

Nedan förtecknas grundläggande utdelningsprinciper. Styrelsen förbehåller sig dock möjligheten att av särskilt goda skäl frångå dessa. Stiftelsen kan välja att under ett år rikta utdelningen till någon särskild sektor.

Utdelningen riktas till

 • allmän utdelning
 • verksamhet riktad till äldre (särskilt Folkhälsans seniorcenter).

Bidrag beviljas i regel inte/ogärna

 • för redan genomförda projekt
 • till privatpersoner
 • för sådant som tillhör det offentligas ansvar
 • för anställning
 • för lägerskolor och skolors utfärder
 • för återkommande, regelbunden verksamhet (drift)
 • till skolor
 • för investeringar
 • för naturvård.
Sagt om oss
Kungsgårdsstiftelsen sr hette tidigare Aktiastiftelsen i Ekenäs sr.
Bakgrund

Aktiastiftelsen i Ekenäs grundades den 28 januari 2004 med ett grundkapital på 25 000 euro (och godkändes av Patent- och registerstyrelsen 23.4.2004).

Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Linnéa Henriksson 

E-post
ansokan@kungsgardsstiftelsen.fi

Webbplats
www.kungsgardsstiftelsen.fi