Ändamål
Stiftelsen befrämjar sparandet i bygden genom att stöda Aktia Sparbanks lokala verksamhet. De dividendinkomster som stiftelsen får i egenskap av ägarsamfund i Aktia Sparbank används för att stöda lokala ideella projekt inom sektorerna kultur, utbildning, idrott och annan samhällsnyttig verksamhet.
Bakgrund
Aktiastiftelsen i Ekenäs grundades år 2004. Tanken var att skapa ett lokalt ägarsamfund för Aktia Sparbanks verksamhet i Snappertuna och Ekenäs centrum. Från tidigare fanns sparbanksstiftelser i Tenala och Bromarf. Nu fylldes en vit fläck ut.
Kontaktuppgifter
Styrelseordförande
Peter Heinström
Logränd 13
10620 Ekenäs
tel: 0400-408974
ekenas(a) sparbanksstiftelserna.fi